Adviezen bezwaarcommissie

Nadat de Bezwaarcommissie advies heeft uitgebracht aan de CKI en de CKI haar besluit in de betreffende zaak heeft genomen, wordt het advies geanonimiseerd gepubliceerd.

U kunt in de adviezen zoeken op trefwoord. Trefwoorden zijn vooralsnog alleen toegekend aan de adviezen die (mede) betrekking hebben op de actuele regelgeving. U kunt slechts 1 trefwoord invoeren; een combinatie zoals 'artikel 23' of 'bijlage H' zal geen resultaten opleveren. Wees dus zo specifiek mogelijk door bijvoorbeeld artikelnummer, toetspuntnummer of naam van de certificatieregeling (bijvoorbeeld XIIIa, XIIIe, SC530 of SC 540) in te geven.