Adviezen bezwaarcommissie

Nadat de Bezwaarcommissie advies heeft uitgebracht aan de CI en de CI haar besluit in de betreffende zaak heeft genomen, wordt het advies geanonimiseerd gepubliceerd.

U kunt in de adviezen zoeken op trefwoord. U kunt meerdere trefwoorden invoeren, zoals bijvoorbeeld een combinatie van 'artikel' en '23'. U krijgt dan alleen de adviezen te zien waarin beide trefwoorden voorkomen. Wees dus zo specifiek mogelijk en voer niet te veel zoekwoorden in, omdat dan de kans dat ze allemaal in één advies voorkomen, wordt verkleind.