SMA-rt

Ascert beheert in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de Stoffen Manager Asbest Risico Techniek, kort gezegd SMA-rt. Binnen SMA-rt worden asbesttoepassingen in risicoklassen ingedeeld. De web-toepassing kan door ieder bedrijf dat beschikt over een eHerkenning-account gebruikt worden. Een eHerkenning kan aangevraagd worden bij een van de providers. Zie hiervoor www.eherkenning.nl.

Alleen gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen een SMA-rt uitdraai maken die zij vervolgens in hun rapportage kunnen verwerken. Hiervoor dienen tikken aangeschaft te worden.

Opleiders en exameninstellingen

Opleiders en exameninstellingen mogen in het kader van de opleiding of het examen gebruik maken van SMA-rt. Zij dienen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken die bij Ascert aangevraagd kunnen worden.

Aspirant asbestinventarisatiebedrijven

Bedrijven die een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf willen worden en via de CI een certificaat willen verkrijgen dienen een aantal proeftrajecten uit te voeren. In de 'SMA-rt voor aspirant inventariseerders' leest u hoe u SMA-rt hiervoor kunt gebruiken en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Vragen over SMA-rt

Vragen omtrent het systeem SMA-rt kunt u stellen via het formulier Vragen SMA-rt.

SMA-rt Gebruikersraad

Het werking van systeem wordt indien nodig getoetst en besproken binnen de SMA-rt Gebruikersraad.