Certificaatregister

Via deze pagina kunt u zoeken naar gecertificeerde personen of bedrijven. Ook kan het mentorregister worden geraadpleegd en kunt u nagaan welke bedrijven als leerbedrijf worden aangemerkt.  Onderaan deze pagina vindt u de link naar het register. 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen of fouten in uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de CI die aan u een certificaat heeft verstrekt. Stichting Ascert verwerkt alleen gegevens die door de CI's worden aangeleverd. Mentoren kunnen wijzigingen in hun e-mailadres en/of wachtwoord zelf doorvoeren in de mentormodule. Indien dit niet lukt, kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@ascert.nl

Type certificaat Aantal geldige certificaten
ADK 10
ADK-Categorie I 66
ADK-Categorie II 44
ADK-Categorie IIIb 3
ADK-Categorie V 36
DAA 524
DAA(d) 726
DAV-1 216
DAV-2 1476
DIA 773
DTA 1691
Asbestverwijderingsbedrijf 279
Asbestinventarisatiebedrijf 164

Onder bedrijf- of procescertificaat kan een bedrijfscertificaat gecontroleerd worden op SCA-code of bedrijfsnaam. Tevens is er de mogelijkheid gecertificeerde bedrijven op basis van vestigingsplaats en/of postcode te zoeken.

Onder persoonscertificaat kunnen alle persoonsgebonden certificaten gezocht worden. Er kan worden gezocht op naam in combinatie met geboortedatum en/of SCA-nummer. 

De uitgiftedatum van een persoonscertificaat is te herleiden uit de opbouw van het certificaatnummer. Na het eerste koppelteken staat een zescijferig getal, dat de uitgiftedatum van het certificaat weergeeft. Bijvoorbeeld: 00H-171117-000000 geeft aan dat het certificaat op 17 november 2017 is afgegeven. Alle persoonscertificaten hebben een geldigheid van drie jaar. Uitzonderingen hierop zijn het DAV-1 certificaat (6 maanden) en het DAA certificaat (10 jaar).

Leerbedrijven

Alle gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven zijn tevens leerbedrijf voor een DAV-1. Hier kan de DAV-1 zijn praktijkgedeelte uitvoeren onder begeleiding van een mentor met een getekende leerwerkovereenkomst en een door Ascert geactiveerd traject, om zodoende zijn DAV-2 certificaat te kunnen behalen.

In het register kunt u zoeken of een bedrijf gecertificeerd is als asbestverwijderingsbedrijf en dus ook leerbedrijf is.

Zoek hier een bedrijf of persoon