Gezond en Veilig werken

Het certificatiestelsel asbest draait om de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Het is van belang dat zij over de nodige deskundigheid beschikken om hun werk veilig te doen. Kennis en ervaring helpen hierbij, maar ook het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt continu aandacht besteed aan de ontwikkeling van houding en gedrag en het bewustzijn van het eigen handelen.

Adembescherming

Adembescherming is essentieel voor wie werkt met asbest. Op het platform van Veilig in elke Vezel! staan tips en hulpmiddelen om veilig en gezond te werken in de asbestverwijdering. Meer weten? Bekijk de website: www.vezelveiligheid.nl

Veilig in elke Vezel 

Veilig in elke Vezel is een initiatief van VERASVVTB en Stichting Ascert om de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijdering verder te verhogen door aandacht voor gedrag en cultuur in de bedrijven. Alle hier gepresenteerde middelen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek in en over de branche en richten zich op de belangrijkste risico’s. Daarnaast maakt Veilig in elke Vezel zichtbaar dat asbestverwijderaars gaan en staan voor veiligheid. 

Stel uw vragen over de campagne 'Veilig in elke Vezel' aan info@vezelveiligheid.nl.