Agenda

De verschillende overlegorganen binnen Ascert komen regelmatig in vergadering bijeen. De besluitvorming vindt plaats op grond van vaste toetsingskaders en afspraken die in reglementen zijn vastgelegd. Hieronder kunt u zien welke overleggen er in de komende periode op de agenda staan. 

28 Sep

CI Proces (3v4)

28-09-2023
11 Okt

CI Persoon (3v4)

11-10-2023
31 Okt

Centraal College van Deskundigen (3v4)

31-10-2023
14 Nov

Werkkamer Persoon (4v4)

14-11-2023
21 Nov

Werkkamer Proces (4v4)

21-11-2023
21 Nov

CI Proces (4v4)

21-11-2023
24 Nov

Raad van Toezicht (4v4)

24-11-2023
27 Nov

Commissie Examens en PE (5v5)

27-11-2023
06 Dec

CI Persoon (4v4)

06-12-2023
12 Dec

Centraal College van Deskundigen (4v4)

12-12-2023