Agenda

De verschillende overlegorganen binnen Ascert komen regelmatig in vergadering bijeen. De besluitvorming vindt plaats op grond van vaste toetsingskaders en afspraken die in reglementen zijn vastgelegd. Hieronder kunt u zien welke overleggen er in de komende periode op de agenda staan. 

25 Jun

Centraal College van Deskundigen (2v4)

25-06-2024
10 Sep

Werkkamer Persoon (3v4)

10-09-2024
11 Sep

CI Proces (3v4)

11-09-2024
20 Sep

Raad van Toezicht (3v4)

20-09-2024
24 Sep

Werkkamer Proces (3v4)

24-09-2024
01 Okt

Commissie Examens en PE (4v5)

01-10-2024
09 Okt

CI Persoon (3v4)

09-10-2024
22 Okt

Centraal College van Deskundigen (3v4)

22-10-2024
05 Nov

Werkkamer Persoon (4v4)

05-11-2024
07 Nov

CI Proces (4v4)

07-11-2024
12 Nov

Werkkamer Proces (4v4)

12-11-2024
26 Nov

Commissie Examens en PE (5v5)

26-11-2024
29 Nov

Raad van Toezicht (4v4)

29-11-2024
04 Dec

CI Persoon (4v4)

04-12-2024
10 Dec

Centraal College van Deskundigen (4v4) 2024

10-12-2024