Agenda

De verschillende overlegorganen binnen Ascert komen regelmatig in vergadering bijeen. De besluitvorming vindt plaats op grond van vaste toetsingskaders en afspraken die in reglementen zijn vastgelegd. Hieronder kunt u zien welke overleggen er in de komende periode op de agenda staan. 

07 Okt

Raad van Toezicht (3v4)

07-10-2022
10 Okt

Examencommissie (4v5)

10-10-2022
26 Okt

CI Persoon (3v4)

26-10-2022
01 Nov

Centraal College van Deskundigen (3v4)

01-11-2022
02 Nov

CI Proces (4v4)

02-11-2022
15 Nov

Werkkamer Persoon (4v4)

15-11-2022
22 Nov

Werkkamer Proces (4v4)

22-11-2022
25 Nov

Raad van Toezicht (4v4)

25-11-2022
07 Dec

CI Persoon (4v4)

07-12-2022
12 Dec

Examencommissie (5v5)

12-12-2022
13 Dec

Centraal College van Deskundigen (4v4)

13-12-2022