Agenda

De verschillende overlegorganen binnen Ascert komen regelmatig in vergadering bijeen. De besluitvorming vindt plaats op grond van vaste toetsingskaders en afspraken die in reglementen zijn vastgelegd. Hieronder kunt u zien welke overleggen er in de komende periode op de agenda staan. 

17 Jun

Raad van Toezicht

17-06-2021
29 Jun

Centraal College van Deskundigen

29-06-2021
05 Jul

Examencommissie

05-07-2021
14 Sep

Werkkamer Persoon

14-09-2021
17 Sep

Raad van Toezicht

17-09-2021
28 Sep

Werkkamer Proces

28-09-2021
11 Okt

Examencommissie

11-10-2021
13 Okt

CI Proces

13-10-2021
27 Okt

CI Persoon

27-10-2021
02 Nov

Centraal College van Deskundigen

02-11-2021
16 Nov

Werkkamer Persoon

16-11-2021
23 Nov

Werkkamer Proces

23-11-2021
26 Nov

Raad van Toezicht

26-11-2021
08 Dec

CI Persoon

08-12-2021
13 Dec

Examencommissie

13-12-2021
15 Dec

CI Proces

15-12-2021
21 Dec

Centraal College van Deskundigen

21-12-2021