Agenda

De verschillende overlegorganen binnen Ascert komen regelmatig in vergadering bijeen. De besluitvorming vindt plaats op grond van vaste toetsingskaders en afspraken die in reglementen zijn vastgelegd. Hieronder kunt u zien welke overleggen er in de komende periode op de agenda staan. 

20 Me

Raad van Toezicht (2v4)- wordt verplaatst

20-05-2022
23 Me

Werkkamer Persoon (2v4)

23-05-2022
24 Me

Werkkamer Proces (2v4) - vervallen

24-05-2022
28 Jun

Centraal College van Deskundigen (2v4)

28-06-2022
04 Jul

Examencommissie (3v5)

04-07-2022
07 Sep

CBI Proces (3v4)

07-09-2022
13 Sep

Werkkamer Persoon (3v4)

13-09-2022
23 Sep

Raad van Toezicht (3v4)

23-09-2022
27 Sep

Werkkamer Proces (3v4)

27-09-2022
10 Okt

Examencommissie (4v5)

10-10-2022
26 Okt

CBI Persoon (3v4)

26-10-2022
01 Nov

Centraal College van Deskundigen (3v4)

01-11-2022
02 Nov

CBI Proces (4v4)

02-11-2022
15 Nov

Werkkamer Persoon (4v4)

15-11-2022
22 Nov

Werkkamer Proces (4v4)

22-11-2022
25 Nov

Raad van Toezicht (4v4)

25-11-2022
07 Dec

CBI Persoon (4v4)

07-12-2022
12 Dec

Examencommissie (5v5)

12-12-2022
13 Dec

Centraal College van Deskundigen (4v4)

13-12-2022