Info certificaathouders

Certificaathouders moeten aan veel regels voldoen. Daarnaast is het van belang dat zij hun vakmanschap (blijven) ontwikkelen en dat ze gezond en veilig (blijven) werken. 

Op deze pagina’s is alle informatie ondergebracht die voor certificaathouders van belang is. Dit betreft informatie over wet- en regelgeving waaronder alle schema’s, SMA-rt, certificerende instellingen inclusief adressenlijst, maar ook over opleidingen en examens, gezond en veilig werken en het VIP. Actuele zaken zijn terug te vinden bij ‘Nieuws en updates’ en onder 'Veelgestelde vragen' zijn zoveel mogelijk antwoorden verwerkt.

Mist u informatie, of hebt u een goede tip om deze pagina's nog beter in te richten? Mail dan naar info@ascert.nl.