Certificerende instellingen

Een CI beoordeelt of een bedrijf of persoon voor een certificaat in aanmerking komt. Ook controleert een certificerende instelling of het bedrijf of de persoon een eenmaal verkregen certificaat kan behouden. Een CI staat zelf weer onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA voert regelmatig audits uit om te kijken of de certificerende instelling zich aan de beoordelingsrichtlijnen houdt. De RvA is bij wet aangewezen als de Nederlandse Accreditatie-instantie zoals bedoeld in de Europese verordening (EC)765/2008.

Als een certificerende instelling door de RvA is geaccrediteerd en dus aan alle eisen voldoet, wordt deze door de Minister van SZW ‘aangewezen’. Met zo’n aanwijzing is de CI bevoegd aan bedrijven de wettelijk verplichte procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering af te geven of de wettelijke verplichte persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 of DTA. De volgende CI’s beschikken over een aanwijzing van het ministerie:

Certificatie instelling Onderwerpen Code Ministeriële aanwijzing Overeenkomst met SCA
DNV Deskundig Asbest Verwijderaar 1 DAV-1 27-05-2021  
Deskundig Asbest Verwijderaar 2 DAV-2 27-05-2021  
Deskundig Toezichthouder Asbest DTA 27-05-2021  
Deskundig Inventariseerder Asbest DIA    
Asbestdeskundige ADK    
Deskundig Asbest Acceptant DAA    
         
IBEX B.V. Deskundig Asbest Verwijderaar 1 DAV-1 16-07-2020  
Deskundig Asbest Verwijderaar 2 DAV-2 16-07-2020  
Deskundig Toezichthouder Asbest DTA 16-07-2020  
Deskundig Inventariseerder Asbest DIA    
Asbestdeskundige ADK    
Deskundig Asbest Acceptant DAA    
         
Normec Certification B.V. Asbestverwijdering AVB 22-03-2021  
Asbestinventarisatie AIB 22-03-2021  
         
TUV Nord Nederland B.V. Asbestverwijdering AVB 03-02-2021  
Asbestinventarisatie AIB 03-02-2021  
         
de Nederlandse Asbest Associatie h.o.d.n. dNAA Asbestverwijdering AVB 06-04-2020  
Asbestinventarisatie AIB 06-04-2020