Ascert

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol.

Stichting Certificatie Asbest

Binnen de Stichting Ascert zijn alle relevante partijen uit het asbest werkveld vertegenwoordigd: opdrachtgevers, overheid, werkgevers, werknemers, corporaties en anderszins.

Het laatste nieuws

 • SMART 2.2 wordt 30-12-2016 ge├»nstalleerd.

  SMART 2.2 zal vrijdag 30 december worden geïnstalleerd en bevat de aanpassingen i.v.m. de wijziging grenswaarde amfibolen. Het systeem zal dan uit de lucht zijn en pas in de loop van de dag weer beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen er alleen nog Smarts gemaakt worden op basis van de nieuwe regels.
  Welke wijzigingen voor de product-handelingen in Smart 2.2 zijn doorgevoerd vindt u hier.

  Verder lezen ›

 • FAQ's Arboportaal aangepast

  Recent zijn aan de FAQs, zoals te vinden op het Arboportaal, enkele aanpassingen gedaan. Bij vraag 8 is er een paragraaf toegevoegd over het gebruik van onafhankelijke lucht.
  En er is een extra vraag toegevoegd die ingaat op de uit te voeren eindinspectie in de overgangsperiode. 

  Verder lezen ›

Voor opdrachtgevers

U kunt op deze site terecht voor het vinden van een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt, of de geldigheid van een certificaat controleren.

Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-540. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-530. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde verwijderaar (DAV) onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA).

Zoek een bedrijf

Controleer een certificaat

Controleer certificaten van personen en bedrijven. Ascert onderscheidt de volgende type certificaten: Persoonscertificaten en Procescertificaten.