Ascert

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol.

Stichting Certificatie Asbest

Binnen de Stichting Ascert zijn alle relevante partijen uit het asbest werkveld vertegenwoordigd: opdrachtgevers, overheid, werkgevers, werknemers, corporaties en anderszins.

Het laatste nieuws

 • Stand van zaken LAVS en sanctioneren door CKI's

  In de certificatieschema’s die per 1 maart 2017 van kracht zijn geworden, is het gebruik van het LAVS opgenomen. Momenteel is het zo dat CKI’s in voorkomende gevallen kunnen besluiten om niet te sanctioneren indien er nog onvolkomenheden in het systeem zitten en de certificaathouder daardoor niet aan zijn verplichting m.b.v. het LAVS kan voldoen. 
  In de toelichting bij het schema is opgenomen dat er drie maanden na de inwerkingtreding van deze regeling een evaluatie van het LAVS plaatsvindt door de betrokken partijen in een regiegroep.

  Verder lezen ›

 • Erkenningsregeling voor de facefittest van kracht per 1 juni 2017

  Per 1 juni geldt de erkenningsregeling voor de facefittest.

  In de laatste wijziging in de Staatscourant van 28 april is opgenomen dat vanaf 1 juni 2017 een erkende facefit-test moet worden uitgevoerd.

  Verder lezen ›

Voor opdrachtgevers

U kunt op deze site terecht voor het vinden van een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt, of de geldigheid van een certificaat controleren.

Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIA behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling).
De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIA behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling).
De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde verwijderaar (DAV) onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA).

Zoek een bedrijf

Controleer een certificaat

Controleer certificaten van personen en bedrijven. Ascert onderscheidt de volgende type certificaten: Persoonscertificaten en Procescertificaten.