Ascert

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol.

Stichting Certificatie Asbest

Binnen de Stichting Ascert zijn alle relevante partijen uit het asbest werkveld vertegenwoordigd: opdrachtgevers, overheid, werkgevers, werknemers, corporaties en anderszins.

Het laatste nieuws

 • Wijzigingen schema 1 maart gepubliceerd

  Zoals eerder aangekondigd heeft de publicatie plaatsgevonden in de Staatscourant van een aantal wijzigingen in de schema's die per 1 maart 2017 in werking treden. Klik hier voor de publicatie uit de Staatscourant.
  Eerder is aangegeven dat een aantal nadere interpretaties zullen worden ondergebracht in een SCa-100, die eveneens zal worden gepubliceerd. De precieze teksten moeten nog afgestemd worden en ook met Inspectie SZW wordt afstemming gezocht om geen verschillen in interpretatie te krijgen. De SCa-100 zal dan in de loop van maart beschikbaar komen.

  Verder lezen ›

 • Wijzigingen in het schema per 1 maart 2017

  Door verschillende instanties zijn opmerkingen geplaatst van zaken in de schema’s, die per 1 maart 2017 in werking treden, die nog verduidelijking behoeven.

  Verder lezen ›

Voor opdrachtgevers

U kunt op deze site terecht voor het vinden van een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt, of de geldigheid van een certificaat controleren.

Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-540. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-530. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde verwijderaar (DAV) onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA).

Zoek een bedrijf

Controleer een certificaat

Controleer certificaten van personen en bedrijven. Ascert onderscheidt de volgende type certificaten: Persoonscertificaten en Procescertificaten.