Ascert

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol.

Stichting Certificatie Asbest

Binnen de Stichting Ascert zijn alle relevante partijen uit het asbest werkveld vertegenwoordigd: opdrachtgevers, overheid, werkgevers, werknemers, corporaties en anderszins.

Het laatste nieuws

 • Verlaging grenswaarde asbest amfibolen

  Vandaag wordt in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

  Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgaand artikel.

  Nadere details zoals FAQ's zullen we verspreiden zodra die beschikbaar zijn.

  Verder lezen ›

 • Evaluatie DAV-1 traject

  De DAV-1 regeling is nu ruim 6 maanden in werking. Ondertussen zijn ook een aantal leer-werktrajecten afgesloten. Op 21 september heeft met een aantal betrokkenen (saneerders, uitzendbranche, exameninstellingen, opleiders en CKIs) een evaluatie plaatsgevonden. In de loop van oktober zal er ook nog een terugkomdag worden georganiseerd voor alle mentoren en ook daar zullen de eerste ervaringen worden uitgewisseld.

  Deze eerste evaluatie heeft de volgende punten opgeleverd:

  Verder lezen ›

Voor opdrachtgevers

U kunt op deze site terecht voor het vinden van een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt, of de geldigheid van een certificaat controleren.

Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-540. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-530. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde verwijderaar (DAV) onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA).

Zoek een bedrijf

Controleer een certificaat

Controleer certificaten van personen en bedrijven. Ascert onderscheidt de volgende type certificaten: Persoonscertificaten en Procescertificaten.