Over asbest

Stichting Ascert richt zich in haar communicatie tot gecertificeerde personen en bedrijven in het werkveld Asbest.

Onderstaand vindt u beknopte antwoorden op de meest gestelde vragen van particulieren. Ook wordt er verwezen naar relevante websites en informatiebronnen.

Het kenniscentrum InfoMil is ingericht om particulieren te informeren over o.a. asbestgerelateerde zaken. U kunt voor vragen contact opnemen met de helpdesk van IPLO: www.IPLO.nl