Hoe schadelijk is asbest?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als losse vezels ingeademd worden. Hoe schadelijk dat is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Hoe meer asbestvezels het zijn, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

Omdat de vezels niet zichtbaar zijn, is het onmogelijk zelf het risico vast te stellen. Daarom is er deskundig advies nodig voordat er werkzaamheden worden verricht op een plek waar asbest aanwezig is. Dit moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf (zie ook: Over certificering).

Meer informatie

Meer informatie over de risico’s van asbest zijn te vinden op websites van de overheid waaronder:

Rijksoverheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nederlandse Arbeidsinspectie