Bezwarencommissie Ascert

Bij de onafhankelijke Bezwarencommissie kunnen certificerende instellingen (CI’s) om advies vragen over bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders. De bezwarencommissie kan niet direct door derden worden benaderd voor advies. De commissie adviseert uitsluitend aan de CI en de CI blijft het bestuursorgaan dat uiteindelijk besluit wat er met het bezwaarschrift gebeurt.

Contact

Het adres van het secretariaat van de commissie is: 

E-mail: info@ascert.nl
Telefoonnummer: 085-047 11 80

Dossierstukken dienen digitaal aangeleverd te worden.