Wet- en regelgeving

Relevante documenten omtrent wet- en regelgeving zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Wettelijk vastgestelde Certificatieschema's: Bijlagen behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze schema’s zijn gepubliceerd in de Staatscourant;
  2. Interpretaties en aanvullingen
    • SCi's: door Ascert opgestelde interpretatiedocumenten bij de certificatieschema's;
    • SCa's: door Ascert opgestelde aanvullingen op de certificatieschema's, waarin afspraken omtrent de praktische uitvoering zijn vastgelegd;
  3. Niet wettelijk vastgestelde certificatieschema's;
  4. Reglementen

Omdat er enkele maanden zitten tussen moment van publicatie en inwerkingtreding van de wettelijke schema's, is een onderscheid gemaakt tussen de actueel geldende schema's en interpretatiedocumenten en de schema's/interpretatiedocumenten die al wel zijn gepubliceerd, maar nog niet van kracht zijn.