Validatie en innovatiepunt

Op 2 juni 2020 is het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering geopend. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het RIVM opdracht gegeven om dit orgaan te organiseren en te faciliteren.

Partijen die nieuwe methoden hebben ontwikkeld in de asbestsanering kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen en te adviseren over opname van die innovatie of werkmethode in SMA-rt. Deze tool wordt gebruikt wordt om het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkmethode of innovatie voor landelijke toepassing gevalideerd.

Meer informatie is beschikbaar op www.VIPasbest.nl.

Het VIP komt in de plaats van de SCi-547. Deze onafhankelijk samengestelde commissie was in 2016 in het leven geroepen om de indeling in lagere risicoklassen mogelijk te maken. Toen staatssecretaris Van Ark in 2018 bekend maakte dat het Validatie en Innovatie Punt (VIP) opgericht zou worden, heeft de commissie 547 alle lopende zaken afgewikkeld en is daarna opgeheven.