Examens en Permanente Educatie

Om een certificaat te verkrijgen of te behouden moet iemand ofwel examen doen ofwel verplicht deelnemen aan een aantal PE Activiteiten. PE staat voor Permanente Educatie (PE). Wanneer iemand examen moet doen en wanneer iemand in aanmerking komt voor PE, is te lezen op deze pagina. 

Bij de verschillende items over examens en PE zijn ook de documenten opgenomen die belangrijk zijn voor de verschillende onderwerpen of voor de specifieke certificaten.  

Zowel de examens als permanente educatie worden beheerd door de Commissie Examens en PE. 

Omdat het systeem van permanente educatie nog in ontwikkeling is, zal in de komende tijd op deze pagina nog regelmatig informatie worden toegevoegd.
Voor nu geldt dat PE voorlopig alleen wordt ingevoerd voor de certificaten DIA en ADK Categorie I.