Wat is permanente educatie?

Permanente Educatie (PE) is een systeem waarbij een certificaathouder door middel van het uitvoeren van allerlei activiteiten zijn professionele kennis en vaardigheden op peil houdt en verbetert. Voor iedere PE activiteit worden PE punten toegekend en als er voldoende PE punten zijn gehaald, wordt voldaan aan de eisen om opnieuw gecertificeerd te worden. PE is dus alleen van toepassing op hercertificering.

In plaats van elke 3 jaar opnieuw examen doen, gaat de certificaathouder nu jaarlijks deelnemen aan PE activiteiten om voor een nieuw certificaat in aanmerking te komen. Die activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het bijwonen van een symposium, deelname aan een webinar of een (online) training etc..

Per 1 januari 2023 kan elke certificaathouder ADK (categorie I) en DIA online in zijn persoonlijke PE omgeving bekijken welke PE activiteiten er zijn en hoeveel punten hij voor elke PE activiteit kan halen. Ook kan hij dan online aangeven aan welke PE activiteiten hij wil deelnemen en zich er voor aanmelden.

Bij elke PE activiteit zal ook een vorm van toetsing plaatsvinden. De essentie van certificering is immers dat aangetoond wordt dat de certificaathouder beschikt over de kennis en vaardigheden die in het certificatieschema zijn gesteld. Als voldaan is aan de vereisten zal de PE aanbieder de PE punten toekennen. In de persoonlijke PE omgeving kan de certificaathouder zien hoeveel PE punten hij al gehaald heeft en hoeveel hij er nog moet halen om weer voor een nieuw certificaat in aanmerking te komen.

De certificaathouder is er zelf verantwoordelijk voor dat hij aan PE activiteiten deelneemt en tijdig alle PE punten haalt. Aan het einde van zijn certificatieperiode dient hij bij de CI een aanvraag voor hercertificatie in. De CI controleert of aan de vereisten is voldaan en verstrekt een nieuw certificaat. Dit certificaat kent weer een looptijd van drie jaar en in die periode moeten opnieuw PE punten worden gehaald.

Is PE verplicht of mag de certificaathouder ook kiezen om na 3 jaar examen te doen?

Door het CCvD is bepaald dat deelname aan PE verplicht is voor hercertificatie. Met PE blijven certificaathouders continu bezig met hun vak en houden zij hun kennis op peil.

Geldt dit voor alle certificaathouders?

Momenteel geldt PE alleen voor certificaathouders DIA en ADK categorie I (toezicht en handhaving voor inspecteurs omgevingsdiensten). Vanuit de branches voor saneerders bestaat de wens om ook voor DTA en DAV PE in te voeren. Omdat deze certificaten binnen wettelijke schema’s vallen, vraagt dit een langere voorbereidingstijd. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit bekendgemaakt.

Terug naar de pagina Examens en PE