Disclaimer en privacy verklaring

Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie nog steeds juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Voor zover het gaat om wettelijke informatie is de enige juiste tekst de officiële publicatie van de wettekst.

Binnen deze website zijn ook relevante externe links opgenomen. Ascert is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ascert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

De informatie van deze website mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Over de wijze waarop Ascert met persoonsgegevens en uw privacy omgaat, verwijzen we u naar bijgevoegd document.

Een aantal van de op deze website opgenomen foto's zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Alexander Koenders, Wildlife photographer. Wij danken hem hartelijk voor de medewerking.