Commissie Examens en PE

De examencommissie maakt, beheert en analyseert de examens DAV1, DAV2, DTA, ADK, DIA en DAA. Dit doet zij o.a. door de inzet van inhoudelijk deskundige constructeurs en vaststellers en toetsdeskundigen. Om de kwaliteit van de examens te borgen is de examencommissie nauw betrokken bij de totstandkoming van eind- en toetstermen in de certificatieschema's. De examencommissie beoordeelt ook de door de CI's Persoon voorgelegde herzieningsverzoeken van kandidaten.

Samenstelling Examencommissie

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en secretaris. In de examencommissie zijn ook de CI's Persoon vertegenwoordigd. Daarnaast hebben vanuit de brancheverenigingen voor asbestverwijdering en asbestinventarisatie inhoudelijk deskundigen zitting in de examencommissie. Afhankelijk van de agenda maakt ook een toetsdeskundige er deel van uit. Er zijn drie toetsdeskundigen, die afwisselend de vergadering bijwonen.

De examencommissie heeft nooit rechtstreeks contact met examenkandidaten. Kandidaten kunnen voor opmerkingen of vragen over een examen contact opnemen met het examenbureau waar het examen is afgelegd.

Ilse Anthonijsz
Ilse Anthonijsz Voorzitter Examencommissie
Rian Bartels
Rian Bartels Secretaris Examencommissie
Willeke Broekhuizen Certificerende Instellingen
Arno Snellen
Arno Snellen Opdrachtnemers
Richard Bos Opdrachtnemers
Michel Duits
Michel Duits Certificerende Instellingen
Kevin Pieterse Omgevingsdienst
Tom Huiskamp Certificerende Instellingen