Bestuur en Directie Ascert

Ascert kent een eenhoofdig bestuur dat ondersteund wordt door twee directieleden. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid vanuit een onafhankelijke rol de doelstelling van de stichting te realiseren. Het bestuur draagt zorg voor een strategisch plan en bepaalt het beleid van de stichting. Ook zorgt het bestuur ervoor dat er afstemming plaatsvindt met belanghebbenden, de overheid en overige stakeholders en dat het beleidsplan wordt uitgevoerd.
Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en legt aan de Raad verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Bestuurs- en directieleden

Elrie Bakker-Derks
Elrie Bakker-Derks Voorzitter
Tom Troquay
Tom Troquay Secretaris
Nand de Galan
Nand de Galan Penningmeester