Werkkamer Persoon

De Werkkamer Persoon is ingesteld om de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor te bereiden. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan personen die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering of het houden van toezicht daarop. Zij werken een en ander uit aan de hand van vaste toetsingskaders. De werkkamer legt zijn bevindingen voor aan het CCvD. In de werkkamer vindt geen besluitvorming plaats.

Samenstelling Werkkamer Persoon

Tom Troquay
Tom Troquay Voorzitter Werkkamer
Jasper Kosters
Jasper Kosters Persoonscertificaathouders
Xander Worrel
Xander Worrel Persoonscertificaathouders
Peter van Wijngaarden
Peter van Wijngaarden Persoonscertificaathouders
Jeroen Goudberg
Jeroen Goudberg Opdrachtnemers
Stephan Rasenberg
Stephan Rasenberg Opdrachtnemers
Tom Huiskamp Certificerende Instellingen
Ilse Anthonijsz
Ilse Anthonijsz Voorzitter Examencommissie
Richard Frijmuth
Richard Frijmuth Opdrachtnemers
Oebele Struijk
Oebele Struijk Belangenorganisatie Opleiders
Bianca Heijnen
Bianca Heijnen Certificerende Instellingen
Alexander Koenders
Alexander Koenders Opdrachtnemers