Werkkamer Persoon

De Werkkamer Persoon is ingesteld om de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor te bereiden. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan personen die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering of het houden van toezicht daarop. Zij werken een en ander uit aan de hand van vaste toetsingskaders. De werkkamer legt zijn bevindingen voor aan het CCvD. In de werkkamer vindt geen besluitvorming plaats.

Samenstelling Werkkamer Persoon

Tom Troquay
Tom Troquay Voorzitter Werkkamer
Marco Pol Opdrachtnemers
Stephan Rasenberg
Stephan Rasenberg Opdrachtnemers
Alexander Koenders
Alexander Koenders Opdrachtnemers
Richard Frijmuth
Richard Frijmuth Opdrachtnemers
Bernd Wallet
Bernd Wallet Persoonscertificaathouders
Ramón Siepman
Ramón Siepman Persoonscertificaathouders
Peter van Wijngaarden
Peter van Wijngaarden Persoonscertificaathouders
Ed Ottes
Ed Ottes Persoonscertificaathouders
Tom Huiskamp Certificerende Instellingen
Bianca Heijnen
Bianca Heijnen Certificerende Instellingen
Ilse Anthonijsz
Ilse Anthonijsz Voorzitter Examencommissie