Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) adviseert het bestuur omtrent certificatieschema’s voor het werkveld asbest. Dit betreft het beheer en onderhoud van de operationele certificatieschema’s, de interpretatie en uitvoering van de certificatieschema’s, de inrichting van een nieuw certificatieschema en de voortgang van operationele certificatieschema’s.

Het advies van het CCvD wordt in werkkamers voorbereid en komt tot stand via vaste procedures en toetsingskaders. 

Samenstelling CCvD

Vanuit de sector zijn opdrachtgevers, opdrachtnemers en werkenden evenredig (elk met vier leden) in het CCvD vertegenwoordigd. Daarnaast hebben twee leden zitting die het maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Het stemrecht is evenredig over de delegaties verdeeld, wat betekent dat elke delegatie hetzelfde aantal stemmen heeft.

Een lid van het CCvD wordt benoemd na voordracht van organisaties uit het werkveld, van relevante maatschappelijke organisaties of nadat hij is gekozen. Dat laatste is aan de orde bij de leden die de werkenden (de persoonscertificatiehouders) uit de sector vertegenwoordigen.

Leden van het CCvD moeten kennis hebben van en ervaring hebben met de risico's van het werken met asbest. Ook kennis van de certificatieschema's is een vereiste. Door een gelijkwaardige samenstelling vanuit verschillende kennisvelden is er sprake van een evenwichtige balans waarbij alle inzichten zo breed mogelijk worden meegenomen en meegewogen.

Elrie Bakker-Derks
Elrie Bakker-Derks Voorzitter
Tom Troquay
Tom Troquay Secretaris
René Bekman
René Bekman Opdrachtgevers
Valentijn Nouwens Opdrachtgevers
Mart Stotijn
Mart Stotijn Opdrachtgevers
Robert van der Vlies
Robert van der Vlies Opdrachtgevers
Bas Jansen
Bas Jansen Opdrachtnemers
Hans de Jong
Hans de Jong Opdrachtnemers
Dennis van Kerkhof
Dennis van Kerkhof Opdrachtnemers
Arjan Hol
Arjan Hol Opdrachtnemers
Henk Jan Heeffer
Henk Jan Heeffer Persoonscertificaathouders
Ed Ottes
Ed Ottes Persoonscertificaathouders
Gaby Foekens
Gaby Foekens Persoonscertificaathouders
Arco Engelen
Arco Engelen Maatschappelijke Organisaties
Fred Massen Maatschappelijke Organisaties
Gert Hoogenboom Toehoorder
Anne-Co Treure
Anne-Co Treure Certificerende Instellingen
Aschwin Sep
Aschwin Sep Persoonscertificaathouders
Renske Beetstra
Renske Beetstra Toehoorder SZW
Frank-Maarten Gribnau
Frank-Maarten Gribnau Toehoorder
Rob van der Velde
Rob van der Velde Certificerende Instellingen