Werkkamer Proces

De Werkkamer Proces is ingesteld om de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor te bereiden. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan bedrijven die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering. Zij werken een en ander uit aan de hand van vaste toetsingskaders. De werkkamer legt zijn bevindingen voor aan het CCvD. In de werkkamer vindt geen besluitvorming plaats.

Samenstelling Werkkamer Proces

Tom Troquay
Tom Troquay Voorzitter Werkkamer
René de Jong
René de Jong Opdrachtgevers
June Jankie
June Jankie Opdrachtgevers
Henk Jan Heeffer
Henk Jan Heeffer Opdrachtnemers
Gerrie van Beljouw
Gerrie van Beljouw Opdrachtnemers
Francois Lambrix
Francois Lambrix Opdrachtnemers
Jan Horyon
Jan Horyon Opdrachtnemers
Boris Oosterling Persoonscertificaathouders
Tim ten Veen Persoonscertificaathouders
Jean-Pierre Ghijsens
Jean-Pierre Ghijsens Maatschappelijke Organisaties
Mark van der Maazen
Mark van der Maazen Certificerende Instellingen
Ruud Francissen
Ruud Francissen Certificerende Instellingen
Gerwin Lensink
Gerwin Lensink Certificerende Instellingen