Werkkamer Proces

De Werkkamer Proces is ingesteld om de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor te bereiden. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan bedrijven die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering. Zij werken een en ander uit aan de hand van vaste toetsingskaders. De werkkamer legt zijn bevindingen voor aan het CCvD. In de werkkamer vindt geen besluitvorming plaats.

Samenstelling Werkkamer Proces

Tom Troquay
Tom Troquay Voorzitter Werkkamer
René de Jong
René de Jong Opdrachtgevers
June Jankie
June Jankie Opdrachtgevers
Gerrie van Beljouw
Gerrie van Beljouw Opdrachtnemers
Arno Snellen
Arno Snellen Opdrachtnemers
Martin Spijkerman
Martin Spijkerman Persoonscertificaathouders
Ramón Siepman
Ramón Siepman Persoonscertificaathouders
Jean Ghijsens
Jean Ghijsens Maatschappelijke Organisaties
Ruud Francissen
Ruud Francissen Certificerende Instellingen
Cleem Janssen Belangenorganisatie Opleiders
Daan Barnhoorn
Daan Barnhoorn Opdrachtgevers
Taco Buissant des Amorie
Taco Buissant des Amorie Certificerende Instellingen
Jan Horyon
Jan Horyon Opdrachtnemers
Francois Lambrix
Francois Lambrix Opdrachtnemers
Mark van der Maazen
Mark van der Maazen Certificerende Instellingen