Raad van Toezicht Ascert

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en richt zich naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. Ten aanzien van de Stichting vervult de Raad van Toezicht zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling daarvan.

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.

Samenstelling Raad van Toezicht

Cor van der Zee
Cor van der Zee Asbestdeskundige
Wendy Verschoor
Wendy Verschoor Voorzitter; Juridische Zaken
Stefan van Kessel
Stefan van Kessel Financiƫle Zaken