Bezwarencommissie

Bij de onafhankelijke Bezwarencommissie kunnen Certificerende Instellingen (CI’s) om advies vragen over bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders. De bezwarencommissie kan niet direct door derden worden benaderd voor advies. De commissie adviseert uitsluitend aan de CI en de CI blijft het bestuursorgaan dat uiteindelijk besluit wat er met het bezwaarschrift gebeurt.

Een bezwaar kan worden ingediend bij info@ascert.nl. Kijk voor meer informatie bij Bezwarencommissie Ascert.

Samenstelling Bezwarencommissie Ascert

De Bezwarencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee externe leden die na een open sollicitatieprocedure door het bestuur van Ascert worden benoemd. 

dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers
dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers Voorzitter
dhr. mr. J.W.A.M. Bijveld
dhr. mr. J.W.A.M. Bijveld Commissielid
mevr. mr. dr. B.A. Beijen
mevr. mr. dr. B.A. Beijen Commissielid
dhr. Mr. M. van Erven
dhr. Mr. M. van Erven Commissielid
dhr. mr. W.A.E. Braam Secretaris