In welke gevallen doet iemand examen?

Iedereen die voor het eerst een certificaat DAV-1, DAV-2, DTA, ADK, DIA of DAA wil halen, moet een examen afleggen. Dit eerste certificaat verloopt na 3 jaar (DAA na 10 jaar). Voor het verlengen van het certificaat zal opnieuw examen moeten worden gedaan, tenzij voor die certificaatsoort permanente educatie (PE) is ingevoerd. Certificaathouders worden door Ascert geïnformeerd wanneer PE voor hun certificaat beschikbaar wordt.   

De commissie examens en PE maakt, beheert en analyseert de examens DAV1, DAV2, DTA, ADK, DIA, DAA en het mentorexamen. Dit doet zij o.a. door de inzet van inhoudelijk deskundige constructeurs en vaststellers en toetsdeskundigen. Om de kwaliteit van de examens te kunnen borgen is de commissie nauw betrokken bij het tot stand komen van eind- en toetstermen in de certificatieschema's. De commissie beoordeelt ook de herzieningsverzoeken van kandidaten die door de CI's Persoon aan de commissie worden voorgelegd.

Beoordelingslijsten ADK praktijkexamen

De hier opgenomen beoordelingslijsten worden gebruikt in de verschillende modules van het ADK praktijkexamen . Het kan zijn dat in de (werk)praktijk iets afwijkende lijsten worden gebruikt. 

Klik bij de downloads op een document naar keuze om de beoordelingslijst te openen.

Demo-examen

Oefentoets theorie-examens DAA/DAV/DTA/DIA/ADK.

Vrijwel alle theorie-examens die door Stichting Ascert worden uitgegeven, worden afgenomen met Remindo-toets. Om te oefenen met deze afname-omgeving en bekend te raken met de verschillende vraagsoorten die u in de examens kunt verwachten, is een demo-examen beschikbaar. U kunt het demo-examen zo vaak maken als u wilt. Ga naar het demo-examen door te klikken op de volgende link: remindotoets

Interpretatiedocumenten

De commissie examens en PE hanteert bepaalde uitgangspunten over hoe eind- en toetstermen moeten worden geïnterpreteerd als die van zichzelf niet (voldoende) eenduidig zijn. 

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de onderstaande interpretatiedocumenten. Deze documenten zullen periodiek worden aangevuld of herzien als daar vanuit toetsconstructie aanleiding toe bestaat. 

 

Terug naar de pagina Examens en PE