Hoe weet ik of er asbest in mijn pand zit?

Asbest is op veel plekken verwerkt. Iemand moet over de nodige deskundigheid beschikken om asbest te kunnen herkennen en om te kunnen bepalen met welke soort asbest je te maken hebt. Asbestvezels zijn met het blote oog ook niet te zien. Bij verbouwingen aan een pand dat dateert van vóór 1994 is een inventarisatie altijd aan te bevelen. Tot die tijd werd asbest veelvuldig toegepast in materialen. Een leek kan niet herkennen of het materiaal asbesthoudend is.

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat sprake is van asbesttoepassingen die op korte termijn en/of door deskundigen moeten worden verwijderd, dan dient een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden ingeschakeld.

Asbestinventarisatie

Er zijn in Nederland adviesbureaus en laboratoria (inventariseerders) die zijn geaccrediteerd om een analyse te maken. Zij doorlopen het pand, maken monsters en analyseren het gebruikte materiaal. Op grond van hun rapport wordt duidelijk waar asbest zit en of er wel of niet sprake is van gezondheidsrisico’s. Over het algemeen geldt dat zolang niets met de materialen wordt gedaan (je er dus niet in boort, of gaat slopen of verbouwen) er geen sprake is van een risico. Is er echter sprake van niet-hechtgebonden asbest, dan is dat wel het geval.

Asbestverwijdering

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat het asbest verwijderd moet worden, kan dat worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Zoek hier een bedrijf