Moet ik mijn huis uit als er asbest verwijderd wordt?

Het asbestverwijderingsbedrijf weet wat er moet gebeuren als er asbestbronnen zijn aangetroffen. Deze bedrijven beschikken over de juiste kennis en materialen en weten of er bijvoorbeeld een containment gebouwd moet worden (dit is een afgesloten gebied rondom de asbestbron). Omdat er veel verschillende situaties mogelijk zijn, is het niet zo aan te geven wat de asbestverwijdering voor een persoonlijke situatie betekent. Een en ander zal in overleg gaan met het asbestverwijderingsbedrijf. 

Na verwijdering van de asbesttoepassingen wordt het gebied, de woning of een gedeelte van een woning vrijgegeven. Afhankelijk van de verwijderde toepassing/bron gebeurt dit nadat een onafhankelijk laboratorium heeft geoordeeld dat alles in orde is. Ook deze laboratoria worden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (zie ook Over certificering).

Belangrijk: als opdrachtgever/eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor een verantwoorde verwijdering en afvoer/stort van asbesthoudende toepassingen. Informeer daarom altijd bij de gemeente aan welke voorwaarden de asbestverwijdering en de afvoer van de asbest moet voldoen. Controleer ook altijd of de bedrijven die u inschakelt gecertificeerd zijn en of ze zaken correct melden in het (verplichte) LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem).