Wat moet ik doen als ik met asbest in aanraking ben gekomen?

U kunt niets doen. Er zijn geen medische testen waarmee u kunt zien hoeveel asbest u heeft ingeademd. Asbestvezels zijn bijvoorbeeld niet te zien op een röntgenfoto. En de kans dat u ziek wordt is klein, als u slechts  eenmaal in aanraking bent gekomen met asbest. Die kans wordt groter wanneer u heel vaak en heel veel asbest heeft ingeademd. Het enige én het beste wat u kunt doen, is u niet ongerust maken en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen dat het niet nog een keer gebeurt.