Wat kan er gebeuren als asbestvezels worden ingeademd?

Iemand die vele jaren veel asbestvezels inademt, loopt een groot risico om ziek te worden. Deze situatie kwam vroeger bij bepaalde beroepen vaker voor, zoals bij bouwvakkers, timmermannen en in de installatietechniek en industrie. Vroeger werd veel minder voorzichtig omgegaan met asbest dan tegenwoordig. De regels voor het werken met asbest zijn door de jaren heen aangepast. Tegenwoordig lopen vooral mensen die in de asbestsector werken een groot risico.

 

Wanneer iemand van asbest kanker krijgt, manifesteert zich dat pas na een lange tijd. Gemiddeld duurt het ongeveer 40 jaar. Omdat pas in 1993 is begonnen met het nemen van maatregelen, neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe.

Als u vermoedt dat u asbesthoudend materiaal in huis hebt, boor, schuur of zaag dan niet in het materiaal. Laat eerst een gecertificeerd bedrijf onderzoek doen. Een gecertificeerd bedrijf kan bepalen of het noodzakelijk is het asbest via een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen, of dat u dit zelf kunt (laten) doen.

Meer informatie over gezondheidsrisico's:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS)