Adressen Certificatie Instellingen

De adressen van de certificatie instellingen zijn weergegeven in het schema hieronder.

DNAA, Normec en TüV zijn certificerende instellingen voor procescertificaten (bedrijven);

DNV en IBEX zijn certificerende instellingen voor persoonscertificaten (personen).

Naam bedrijf Naam contactpersoon E-mailadres Telefoon
de Nederlandse Asbest Associatie h.o.d.n. dNAA Mw. M.M. Ladage-Lensink asbest@dnaa.nl 085-0600440
DNV Business Assurance B.V. Dhr. M. Duits asbest@dnv.com 010-2922810
IBEX B.V. Mw. W. Broekhuizen info@ibexcertificatie.nl 088 - 998 3046
Normec Certification B.V. Dhr. W. Princen info-cert@normec.nl 0345 585 000
TUV Nord Nederland B.V. Dhr. R. Francissen rfrancissen@tuv-nord.com 0499-339518