Adressen Certificatie Instellingen

De adressen van de certificatie instellingen zijn weergegeven in het schema hieronder.

DNAA, Normec en TüV zijn certificerende instellingen voor procescertificaten (bedrijven);

DNV en IBEX zijn certificerende instellingen voor persoonscertificaten (personen).

Naam bedrijf Naam contactpersoon E-mailadres Telefoon
de Nederlandse Asbest Associatie h.o.d.n. dNAA Mw. M.M. Ladage-Lensink 085-0600440 asbest@dnaa.nl
DNV Dhr. R. Oosten 010-2922810 asbest@dnv.com
IBEX B.V. Mw. W. Broekhuizen 088 - 998 3046 info@ibexcertificatie.nl
Normec Certification B.V. Mw. A. Treure 0345 585 000 info-cert@normec.nl
TUV Nederland QA B.V. Dhr. R. Francissen 0499-339518 rfrancissen@tuv-nord.com