Mentortrajecten

Hier vindt u alle informatie en documenten die van belang zijn voor DAV1's, mentoren en bedrijven die het praktijktraject van DAV1 naar DAV2 doorlopen. Voor alle betrokkenen is met name de volgende informatie belangrijk: Uitleg traject van DAV-1 naar DAV-2.

In de hieronder opgenomen documenten zijn alle eisen aan DAV1, bedrijven en mentoren nader beschreven. 

Mentoren en DAV-1'ers met een actief traject kunnen via deze link inloggen op de mentormodule.

Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door Westpoort te Amsterdam; het examen zal worden afgenomen door Stichting Nederlands Examen Instituut (SNEI). Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot opleider en/of exameninstelling.  De beschikbare opleiders zijn ook vermeld op de pagina Opleidingen Asbest.

Na het succesvol afronden van deze training ontvangt Ascert graag een ondertekend exemplaar van het mentorreglement, tezamen met een kopie van het getuigschrift. Lees het mentorreglement goed door alvorens u ondertekent!

Hiernaast vindt u een opsomming van de documenten met downloadlink.