Opleiding en examen

Binnen Ascert wordt bepaald aan welke normen certificaathouders moeten voldoen. Op grond van deze normen worden opleidingen en examens ingericht. De uitvoering van de opleidingen en examens vindt niet binnen Ascert plaats. Dit wordt gedaan door opleidingsinstituten en exameninstellingen.

De examinatoren worden gecontroleerd door de certificerende instellingen. Zij bepalen of de examinatoren aan de eisen voldoen en controleren regelmatig of dit nog steeds zo is. De examenbureaus staan helemaal los van de opleidingsinstituten. Opleidingen en examens zijn dus van elkaar gescheiden en opereren volledig onafhankelijk. 

Leerbedrijven

Alle gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven zijn tevens leerbedrijven voor een DAV-1. Hier kan de DAV-1 zijn praktijkgedeelte uitvoeren onder begeleiding van een mentor met een getekende leerwerkovereenkomst en een door Ascert geactiveerd traject, om zodoende zijn DAV-2 certificaat te kunnen behalen.

In het register kunt u zoeken of een bedrijf gecertificeerd is als asbestverwijderingsbedrijf en dus ook leerbedrijf is.

Opleidingsinstituten

Naam opleidingsbedrijf DAV DTA DIA ADK DAA ASBH Mentor Overige
  door Stichting Ascert beheerde examens      
ACVO opleidingen en advies bv
www.acvo.nl
          x    
Advies & Opleidingen Kloosterman B.V.
www.aokbv.nl
        x x    
Agévé Opleidingen
www.ageve.nl
x x x          
Asbest & Veiligheid Opleidingen
www.asbestenveiligheid.nl
x x     x      
Asbesteducatie Oesterbaai
www.asbesteducatie.nl
      zie BME Opleidingen    
Berghauser Pont Academy
www.berghauserpontacademy.nl
              x
BK Groep
www.bkgroep.nl/opleidingen
x x x x x x   x
BME Opleidingen B.V.
www.bmeopleidingen.nl
x x x x x x   x
Envisol
www.envisol.nl
x x            
HCM Veiligheidsmanagement
www.hcmv.nl 
x x x   x x   x
Henk Moes Opleidingscentrum x x   x x x    
Her Opleidingen
www.her-opleidingen.nl
x         x   x
Human Nova
www.humannova.nl
      x   x    
Ingenieursbureau Broomans BV
www.broomans.nl
x x   x       x
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
www.ofgv.nl
      x       x
Oosterom Opleidingen
www.oosteromopleidingen.nl
        x     x
Opleidingscentrum Westpoort
www.westpoort.nl
x x x   x x x x
Orbi Opleidingen
www.orbiopleidingen.nl
x x x x x      
REMA x              
SAIO Safety Training 
www.saio.nl
x x       x    
Scaves
www.scaves.nl
          x    
Schreurs Opleidingen
www.scheurs-groep.nl
              x
SGS Search Opleidingen
www.sgssearchopleidingen.nl
x x x x x x   x
SPA Groep
www.spa-bv.nl
        x     x
TRAVOCS Opleiding en Advies
www.travocs.nl
        x      
                 

Vereniging van Asbest Opleiders (VAO)
(tijdelijk) contactadres: oebele.struijk@bmeopleidingen.nl