Verlopen procescertificaten

Hieronder vindt u het overzicht met alle verlopen procescertificaten. Bevat het certificaatnummer een D, dan betreft het een asbestinventarisatiebedrijf; bevat het certificaatnummer een C, dan betreft het een asbestverwijderingsbedrijf. 

Certificaatnummer Naam M.i.v.
10-C100003.01 Van Woerden Milieuprojecten BV 03-07-2011
10-C100027.01a Hertel B.V. Integrated Services 13-06-2011