Wijzigingen persoons- en processchema 2024

14-03-2024

Door het CCvD van Ascert is in de afgelopen jaren een aantal wijzigingen van het proces- en het persoonsschema goedgekeurd, die voor goedkeuring aan het Ministerie van SZW zijn voorgelegd. 
Deze wijzigingen zouden aanvankelijk worden meegenomen in de voor dit jaar voorgenomen wijzigingen omtrent blootstellingsrisico en SMART NS ('nieuwe stijl'). Nu die laatste wijzigingen door wijzigingen in de Europese Richtlijnen op de lange baan zijn geschoven, is besloten dat een aantal door het CCvD goedgekeurde wijzigingen alsnog tussentijds zal worden doorgevoerd. 


Hoewel we nog in afwachting zijn van definitieve goedkeuring en publicatie door SZW, willen wij u alvast informeren over de op korte termijn verwachte wijzigingen in het proces- en het persoonsschema. U kunt deze wijzigingen nalezen/-zien in het hieronder opgenomen filmpje met toelichting. 

We wijzen er met nadruk op dat deze wijzigingen nog niet formeel zijn goedgekeurd en nog niet zijn gepubliceerd in de Staatscourant. SZW heeft het voornemen uitgesproken dat publicatie nog zal volgen in maart, waarna de wijzigingen per 1 april 2024 van kracht zouden worden. 

Mochten er nog wijzigingen volgen op inhoud of planning, dan laten we u dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

De commissie Examens en PE werkt momenteel aan de wijzigingen die op basis van deze schemawijzigingen nodig zijn in de asbestexamens.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht