Wijziging ADK certificatieschema (ADK Cat. I)

06-04-2023

Bij de instroom die beschreven is in artikel 18 lid 4 van het ADK Certificatieschema is ten aanzien van ADK Categorie I ook jaar 2022 toegevoegd. Dat betekent dat een ADK van wie het certificaat in 2022 is verlopen en die deel wil nemen aan PE tot 1 mei a.s. een aanvraag hiertoe bij de CI kan indienen. Randvoorwaarde voor deelname is wel dat een CV overlegd dient te worden waaruit blijkt dat de betreffende persoon sinds 1 januari 2017 werkzaam is in de Asbestbranche en de in het kader van het persoonscertificaat relevante werkzaamheden als ADK heeft verricht.

Het aangepaste schema is per heden gepubliceerd onder Wet- en regelgeving op deze website.