Vrijstellingsregeling voor certificaathouders n.a.v. Coronacrisis

10-04-2020

Het ministerie van SZW heeft i.v.m. de Coronacrisis een vrijstellingsregeling gepubliceerd. Dit in verband met de signalen die zij o.a. vanuit de asbestsector kregen dat het (bijna) niet meer mogelijk is om examen te doen. En daarmee is hercertificatie ook een probleem. 

Wat houdt deze vrijstellingsregeling in:

  1. Een persoonscertificaat dat verloopt tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 blijft voorlopig geldig. Dat wil zeggen dat je ook met het verlopen certificaat mag blijven werken. Er geldt voor die personen dan wel dat:
    1. Je uiterlijk 1 september alsnog examen gedaan moet hebben. De overheid gaat er nu vanuit dat er per 1 juli weer examens afgenomen kunnen worden. Als dat tegen die tijd nog niet het geval is, dan komt er waarschijnlijk een verlenging van deze vrijstellingsregeling.
    2. Als je op 1 september je certificaat niet hebt verlengd, dan is vanaf dat moment je huidige certificaat niet meer geldig. Let er dus ook op dat je tijdig slaagt! Als je bijvoorbeeld op 31 augustus examen doet en zakt dan is je certificaat dus op 1 september niet meer geldig.
    3. Heb je op 1 september 2020 wel een nieuw certificaat gehaald, dan heeft dat certificaat een geldigheid van 3 jaar gerekend vanaf de verloopdatum van je huidige certificaat.
    4. Voor DAV-1 geldt hetzelfde, namelijk dat je DAV-1 geldig blijft tot 1 september. Die tijd kun je gebruiken om je opdrachten te doen t.b.v. je DAV-2 certificaat. Na 1 september is je DAV-1 certificaat niet meer geldig.

  2. Onze eerder gepubliceerde regeling rondom facefit-test certificaten is ook in deze vrijstellingsregeling opgenomen. Deze regeling is gelijkgetrokken met de regeling voor certificaten. Dus ook voor facefit-testen geldt dat deze geldig blijven als deze per 1 maart zijn verlopen. Hiervoor geldt ook dat je uiterlijk 1 september de fittest alsnog gedaan moet hebben. Deze regeling vervangt de eerder op onze website gepubliceerde regeling rondom facefit-testen. Daarin stond “een termijn van 1 maand na de publicatie op de website van Ascert”. Dit is dus vervangen door de datum van 1 september.

Bovenstaande geldt voor alle certificaten (DTA, DAV-1, DAV-2, DIA, ADK en DAA.). De vrijstellingsregeling in de bijlage heeft betrekking op DTA, DAV-1 en DAV-2. Binnen het CCvD is besloten diezelfde regeling ook te laten gelden voor de andere certificaten. 
De volledige tekst van de publicatie kunt u hier lezen. We hebben met bovenstaande tekst de regeling zo eenvoudig mogelijk beschreven. Let er wel op dat je aan deze tekst geen rechten kunt ontlenen.

Medisch onderzoek
Het is binnen de huidige omstandigheden ook niet altijd mogelijk om een medisch onderzoek uit te voeren. Wat betekent dit precies?
In het procescertificatieschema is in artikel 41 lid 1b opgenomen: inzake medisch onderzoek wordt voldaan aan de artikelen 4.10a en 4.52 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
In het Arbobesluit geldt géén verplichting tot medisch onderzoek, maar dient de medewerker “in de gelegenheid te worden gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan”. Het niet hebben uitgevoerd van een medisch onderzoek in deze omstandigheden zal dus niet leiden tot een sanctie van de CI. Zodra het weer mogelijk is een medisch onderzoek uit voeren geldt uiteraard weer dat dit hervat dient te worden.