Vezelveiligheid ontwikkelt een online instructie voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering

21-02-2019

Machinisten in de asbestverwijdering die asbest verplaatsen hoeven geen DAV-certificaat meer te hebben. Dat is bepaald in de wijziging van artikel 4.54d van het Arbobesluit (zie ook https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2018/12/17/wijzigingen-in-arbobesluit-en-warenwetbesluit-machines).

Voorwaarde is dat de machinist, net als een gecertificeerd asbestverwijderaar, onder voortdurend toezicht staat van een persoon die het certificaat deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) bezit. 

Daarnaast moet de machinist aantoonbaar zijn voorgelicht en geïnstrueerd over het werken als machinist in de asbestverwijdering. Hiervoor zijn nadere regels opgenomen in de Arboregeling, maar de uitwerking hiervan is helaas nog niet beschikbaar.

Op initiatief van Ascert, VERAS en VVTB wordt binnen Vezelveiligheid een online instructie ontwikkeld voor machinisten in de asbestverwijdering. Deze instructie is naar verwachting begin maart beschikbaar op www.vezelveiligheid.nl 

Terug naar het nieuwsoverzicht Bezoek de website van Vezelveiligheid