Status SC-531 (A tot en met F)

13-12-2019

Ascert ontvangt nog met enige regelmaat vragen over de status van de verschillende SC-531 documenten, die blijkbaar nog steeds in het werkveld circuleren.

Deze door Ascert opgestelde aanvullingen op het certificatieschema zijn echter nooit door het Ministerie van SZW goedgekeurd en om die reden nooit door Ascert gepubliceerd op de website. Er kan derhalve op de inhoud van deze documenten geen geldig beroep worden gedaan.