Register Preventie Check

08-09-2022

Op de website van Ascert is sinds enkele weken een overzicht opgenomen van DIA’s die beschikken over een diploma voor het uitvoeren van een Ecologische PreventieCheck. Deze opleiding wordt verzorgd door de VOAM. 
Zie hiervoor https://voam.nl/onderwerpen/training-ecologische-preventie-check/.

In opdracht van de provincie Gelderland is aan Ascert gevraagd dit register te publiceren, zodat toezichthouders inzage hebben over welke personen beschikken over het diploma PreventieCheck.
U vindt dit register HIER.