Proces- en persoonsschema en bijlage XIII

11-04-2019

Vanaf 1 april j.l. is zowel het nieuwe persoonsschema als het processchema in werking getreden. Voorheen waren de schema’s integraal onderdeel van de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en opgenomen als bijlage XIII a t/m f. Deze bijlages XIIIa t/m f zijn met de nieuwe publicatie vervallen. 

De schema’s zijn dus geen bijlage meer bij de Arboregeling. Het zijn publicaties in de Staatscourant en door de statische verwijzing naar die betreffende publicaties hebben ze een juridische status.


De formele naam van het processchema is nu “Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering”. De volledige naam voor het persoonsschema is “Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)”.

Voor een volledige/correcte verwijzing moet ook de publicatiedatum en het nummer in de Staatscourant worden vermeld.

  • Het processchema is gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 met publicatienummer 68771
  • Het persoonsschema is gepubliceerd op 29 maart 2019 met publicatienummer 17010

NB Om in een document niet telkens de hele benaming en de statische verwijzing te moeten herhalen kunt u bij een eerste vermelding bijvoorbeeld een zinsnede opnemen als “hierna te noemen "Schema”. Om dan vervolgens kortweg de term "Schema” te gebruiken.