Nieuwe NEN 2990 norm en het certificatieschema

11-09-2020

NEN heeft een nieuwe versie van de 2990 norm gepubliceerd. In het certificatieschema wordt echter nog verwezen naar de vorige versie.
We zijn momenteel met NEN en SZW in gesprek om te vernemen hoe daar mee kan worden omgegaan. Daar wordt nu, in afstemming met de RvA, aan gewerkt. Zodra duidelijk is wat dit betekent dan zullen we hierover nader berichten op onze website.