Nieuw processchema en certificatieplicht voor kraanmachinisten

21-04-2022

Abusievelijk hebben we in een vorige versie van het filmpje waarin we uitleg geven over de schemawijzigingen per 1 juli, aangegeven dat de certificatieplicht voor kraanmachinisten vervalt. In artikel 29 wordt namelijk in het nieuwe schema verwezen naar de Arboregeling. Wij meenden daar in eerste instantie uit op te maken dat dit tevens betekende dat de certificatieplicht verviel. Maar dat is per 1 juli nog niet het geval.

De certificatieplicht voor kraanmachinisten gaat vervallen, echter zal dat pas aan de orde zijn bij inwerkingtreding van de wijziging Arbobesluit inzake Asbeststelsel. Die wordt aan het einde van dit jaar verwacht. 

De passage in het filmpje over artikel 29 is inmiddels vervangen.