Gebruik van asbeststofzuiger per 1 juli a.s.

16-06-2022

Op 28 maart is het gewijzigde certificatieschema gepubliceerd dat per 1 juli in werking treedt. In dit schema is de SCi Arbeidsmiddelen opgenomen die aangeeft aan welke eisen apparatuur dient te voldoen. Daar is bij sommige eisen aangegeven dat die alleen gelden voor apparatuur die is aangeschaft na 1 juli 2022. Die eisen zijn aangemerkt met een 1-tje.

Met name rondom de asbeststofzuiger komen diverse vragen bij ons binnen.

Wat betekent dit nou voor het gebruik van de asbeststofzuiger per 1 juli a.s.?

De eisen die aan de asbeststofzuiger zijn gesteld bevatten geen voetnoot met dat 1-tje en dat betekent dat asbeststofzuigers die worden gebruikt bij asbestverwijdering per 1 juli a.s. allemaal aan deze eisen dienen te voldoen. Hier is dus geen onderscheid in oud of nieuw.

In artikel 13 (Faciliteiten en Arbeidsmiddelen), zoals die voor asbestinventarisatiebedrijven geldt, is er geen verwijzing naar de SCi Arbeidsmiddelen in het schema. Dat betekent dat de eisen uit de SCi Arbeidsmiddelen niet gelden voor arbeidsmiddelen die het inventarisatiebedrijf gebruikt. Voor de inventarisatiestofzuiger gelden de eisen uit de SCi Arbeidsmiddelen dus niet.

Terug naar nieuwsoverzicht