Examens en fittesten starten weer op

05-06-2020

Op 10 april is door Ascert bericht dat er door het Ministerie van SZW een vrijstellingsregeling is gepubliceerd. Dit i.v.m. met het feit dat er vrijwel geen examens en facefit-testen meer werden afgenomen i.v.m. de coronacrisis.

Nu de lockdown in stappen wordt afgebouwd, hebben we van zowel de exameninstellingen als van de bedrijven die facefit-testen afnemen, vernomen dat er protocollen zijn opgesteld om afname op een veilige manier weer mogelijk te maken. Het afnemen van examens en fittesten is dus weer opgestart. Check bij je exameninstelling of facefit-tester of zij ook weer zijn opgestart en zo niet, ga dan op internet na of je elders misschien wel examen of facefittest kunt afleggen.

De vrijstellingsregeling blijft van kracht en dat betekent dat als je certificaat en/of facefit-test verloopt tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020, je tot 1 september a.s. de tijd hebt om alsnog examen te doen of je facefit-test te doen. Wacht echter niet te lang en zeker niet tot het laatste moment, want naast de reguliere examens zal er een grote groep zijn die moet gaan “inhalen”. Die drukte dient zoveel mogelijk gespreid te worden om dit door de bedrijven op te kunnen vangen volgens de maatregelen van RIVM en de protocollen.

En natuurlijk om te voorkomen dat je certificaat alsnog onnodig verloopt en je daardoor zonder werk zou komen te zitten.  

Terug naar het nieuwsoverzicht