Beeindiging convenant tussen Ascert en het Ministerie van SZW

21-03-2020

Als gevolg van veranderde Europese regelgeving is het convenant tussen SZW en Ascert opgezegd. Dit is een maatregel die niet alleen voor de asbestsector geldt, maar die op alle beheerstichtingen van toepassing is.

De nieuwe Europese regels schrijven voor dat Certificerende Instellingen (CI’s) geaccrediteerd moeten worden. Alle CI’s zijn daar inmiddels mee bezig en dit proces is bijna afgerond. Onderdeel van de accreditatie is dat de CI’s een overeenkomst moeten afsluiten met een beheerstichting. In het Arbobesluit staat weer dat als er meerdere CI’s zijn, zij gezamenlijk een beheerstichting moeten aanwijzen. Dat hebben ze inmiddels gedaan: Ascert is aangewezen als beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest.

Het convenant met het Ministerie van SZW is dus opgezegd, omdat niet langer het ministerie bepaalt wie de beheerstichting is, maar de CI’s. Omdat hierover inmiddels overeenkomsten zijn gesloten tussen de CI’s en Ascert blijft Ascert de beheerstichting van het Certificatiestelsel Asbest.

Zie ook  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15580.html

Terug naar het nieuwsoverzicht