Artikel 43 Gebruik van 2-traps of 3-traps decontaminatie-unit

18-01-2023

In het processchema dat per 1-7-2022 in werking is getreden is bij artikel 43 lid 4 h de bepaling opgenomen dat:

  1. wanneer het containment betreedbaar is, wordt gebruik gemaakt van:
    1.  een drietraps decontaminatie-unit die aan het containment gekoppeld is; of
    2.  een tweetraps transit-sluis die aan het containment gekoppeld is, in combinatie met de transitprocedure en een drietraps decontaminatie-unit;

Bij Ascert en de brancheverenigingen zijn hierover vragen binnengekomen omdat er bepaalde situaties zijn waarbij het artikel niet toepasbaar is. En hoe hiermee om te gaan.

In de CCvD vergadering van 13 december jl. is dit punt besproken. Daarbij is gesteld dat afwijken van dit artikel mogelijk is door gebruik te maken van de bepaling in artikel 37 Afwijkende werkmethoden. Dit vereist dan wel een schriftelijke motivatie van een HVK’er of arbeidshygiënist zoals in artikel 37 is aangegeven.

Terug naar het nieuwsoverzicht