Aanvulling op eerdere nieuwsbericht aangaande gebruik Weefselzakken

18-11-2021

Het besluit zoals in het nieuwsbericht van 4 november jl. is opgenomen, is door de CBI’s genomen. De CBI’s komen in de dagelijkse praktijk zaken met weefselzakken tegen die zij niet kunnen en willen laten voortbestaan omdat dit niet conform het Certificatieschema is. 

 

Overeenkomstig het Certificatieschema dient verpakking plaats te vinden in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt. Bovendien is het voor de CBI’s niet mogelijk om vast te stellen dat wordt voldaan aan deze eis indien weefselzakken worden gebruikt omdat de inliner niet beoordeeld kan worden.

Als gevolg van het bericht hebben Ascert en de CBI’s vanuit de praktijk diverse vragen en opmerkingen ontvangen. In overleg met de CBI’s is besloten deze vragen en opmerkingen op korte termijn met de uitvoeringspraktijk te bespreken en tot deze tijd de uitwerking van het nieuwsbericht op te schorten.