Aanpassing Batteryspray protocol SMART

03-03-2020

Op 3 maart treedt een nieuwe versie van SMART in werking waarin het protocol van Batteryspray ook van toepassing is voor flenspakkingen met een percentage chrysotiel > 60%. Dit naar aanleiding van een besluit van de cie547.  Deze wijziging staat ook beschreven in de release notes. Dit document vindt u hier.