Persoons- en procesregister

Het persoons- en procesregister, evenals het mentorregister en overzicht van leerbedrijven kan op deze pagina worden geraadpleegd. Onder 'zoek een certificaat' kan zowel in het persoons- als het procesregister worden gezocht.

Onder bedrijf of procescertificaat kan een bedrijfscertificaat gecontroleerd worden op SCA-code of bedrijfsnaam. Tevens is er de mogelijkheid gecertificeerde bedrijven op basis van vestigingsplaats en/of postcode te zoeken.

Onder persoonscertificaat kunnen alle persoonsgebonden certificaten gezocht worden. Er kan worden gezocht op naam in combinatie met geboortedatum en/of SCA-nummer. 
De uitgiftedatum van een persoonscertificaat is te herleiden uit de opbouw van het certificaatnummer. Na het eerste koppelteken staat een zescijferig getal, wat de uitgiftedatum van het certificaat weergeeft.
Voorbeeld: 00H-171117-000000 geeft aan dat het certificaat op 17 november 2017 is afgegeven. Alle persoonscertificaten hebben een geldigheid van drie jaar. Uitzondering hierop is het DAV-1 certificaat; dit certificaat is slechts zes maanden geldig. 

Type certificaat Aantal geldige certificaten
Persoonscertificaten DTA 2299
Persoonscertificaten DAV 0
Persoonscertificaten DAV-1 262
Persoonscertificaten DAV-2 2771
Persoonscertificaten DIA 879
Persoonscertificaten ADK 123
Persoonscertificaten DAA 45
Diploma's ADK 485
Diploma's DAA 726
Asbestverwijdering 345
Asbestinventarisatie 170