Wijziging SMART Release Notes 12-11-2021

10-11-2021

M.b.t. de productspecificatie Asbestcement Wand en Gevelplaat is door het VIP bepaald dat de handeling ‘Verwijderen mbv FiberCover’ eveneens van toepassing is bij Kozijnbeplating, Vlakke gevelpaneel en bij Gevel/borstweringspaneel.

De meest recente wijzigingen zijn na te lezen in de laatste versie van de SMART Release Notes