Wijziging SCi Arbeidsmiddelen m.b.t. asbeststofzuigers

27-06-2023

Wij hebben bericht gehad dat waarschijnlijk komende vrijdag 30 juni de publicatie plaatsvindt van een wijziging in de SCi Arbeidsmiddelen en dan bij de asbeststofzuigers. Het CCvD had hier vorig jaar om verzocht.

Bij de ontwerpeisen en bij de keuringseisen ontbraken op een paar punten de aanduidingen (1-tjes) dat deze eisen alleen gelden voor nieuwe apparatuur.

Bij de ontwerpeisen is die aanduiding toegevoegd bij eis 1, 2 en 3.

  1. Voldoet aan NEN-EN-IEC 60335-2-69 Annex AA (klasse H); 1
  2. Stofzuiger is voorzien van de voorgeschreven High Hazard Sticker; 1
  3. Er dient aangetoond te zijn dat de veiligheidsstofzuiger aan de gestelde eisen voldoet door middel van een conformiteitsverklaring waarin is opgenomen onder welke voorwaarden aan deze ontwerpeisen wordt voldaan; 1
  4. Er moet een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

Bij de periodieke keuringseisen is deze toegevoegd bij eis 2.

Keuringsfrequentie minimaal 1 keer per 12 maanden, waarbij tenminste beoordeeld wordt op:

  1. Lekdichtheidstest en keuringen volgens NEN-EN-IEC 60335-2-69, Annex AA (klasse H) conform figuur AA.4.
  2. Stofzuiger is voorzien van de voorgeschreven High Hazard Sticker. 1
  3. Keuringseisen en voorwaarden conform richtlijn van de fabrikant.

Wij zullen u berichten als de publicatie heeft plaatsgevonden.

NB. Deze wijziging en de SCi Arbeidsmiddelen zijn pas effectief nadat publicatie heeft plaatsgevonden en de daarbij aangegeven inwerkingtreding.

Terug naar het nieuwsoverzicht